دوستان گرامی

بدین وسیله به اطلاع می رساند که مراسم بدرقه جنازه الیویا خانم، دختر دوستان عزیز ما، آنته و محمد حسینی، روز شنبه دوم جولای ساعت 13.30 در مکان زیر برگزار می گردد.

Kirkegårdskapellet og krematoriet

Heden 5, 5000 Odense C

با شرکت خود مایه دلداری بازماندگان شده، ابراز همدردی نمایید.

روابط عمومی مجمع همیاری ایرانیان و دانمارکی ها

 

آثاری از هنرمند ارجمند، آقای ایرج امری پور

 

گر مرد رهي غم مخور از دوري و ديري

داني كه رسيدن هنر گام زمان است

 

سايه