بدين وسيله مراتب همدردي و تسليت خود را به بازماندگان ابراز داشته، همه دوستان را به شركت در این مراسم فرا مي خوانيم!

لینک آدرس:

https://www.google.dk/maps/place/Torneh%C3%B8jvej+2,+5000+Odense+C/@55.416194,10.4215452,16z/data=!4m2!3m1!1s0x464d1fefd475bf7d:0x12f7e2cea52f86da

 دوستان گرامی، با درود فراوان
 
بدین وسیله به اطلاع می رساند که برنامه سیزده بدر ما، به دلیل هم زمان شدن با مراسم خاکسپاری و یادبود یار عزیزمان، خانم مهری رضویون، اجرا نمی گردد
 

بدرود

 

روابط عمومی مجمع همیاری ایرانیان و دانمارکی ها

آثاری از هنرمند ارجمند، آقای ایرج امری پور

 

گر مرد رهي غم مخور از دوري و ديري

داني كه رسيدن هنر گام زمان است

 

سايه