اعضای گرامی

در پی تصمیم هیات مدیره مجمع در رابطه با برگزاری فعالیتی برای اعضا، قرار شد تا از شما پیرامون انتخاب نوع فعالیت، نظرسنجی به عمل آید.

خواهشمندیم تا پیشنهادهای خود را حداکثر تا تاریخ اول ماه آگوست به شماره 60859291، آقا رضا دادبان، ارائه دهید. هیات مدیره از بین پیشنهادات رسیده، در جلسه ماه آگوست خود تصمیم گیری به عمل خواهد آورد.

با درود و به امید دیدار

روابط عمومی مجمع همیاری ایرانیان و دانمارکی ها

 

آثاری از هنرمند ارجمند، آقای ایرج امری پور

 

گر مرد رهي غم مخور از دوري و ديري

داني كه رسيدن هنر گام زمان است

 

سايه